Deeltijds leren én werken? Dat kan via SIRA-Opleiding. Op tien maanden maakt SIRA van jou een top procesoperator!
Er is nog één infovergadering op maandag 22 augustus. Solliciteren kan via deze website.


Verloop opleiding

Van september tot en met juni volg je op maandag en dinsdag lessen op school en 3 dagen doe je onder toezicht van je ploegleider observatie- en werkopdrachten in je stagebedrijf. Leren en werken sluiten nauw bij elkaar aan: wat je op school aan theorie hebt geleerd, voer je nadien in praktijk uit op het bedrijf.

Vanaf dit schooljaar starten we naast het klassieke SIRA traject ook met een compact traject, waarbij je 3 dagen per week les volgt en 2 dagen onder toezicht van je mentor opdrachten doet in je stagebedrijf. Vanaf maart loop je dan een blokstage zodat je na de paasvakantie al kan gaan werken. 

De indeling tussen klassiek (2d theorie / 3d praktijk) en compact (3d theorie / 2d praktijk) verloopt in samenspraak met jou en de scholen. Dit bespreken we nadat je geselecteerd bent met je.

De theorie wordt opgesplitst in 4 modules: natuurkunde, scheikunde, automatisatie en veiligheid.

De opleiding kost je niets! De bedrijven betalen je inschrijvingsgeld, boeken, materiaal, werkkledij, … Zij verwachten wel inzet en motivatie en een goede leerinzet van jou. Je wordt betaald voor de dagen dat je op het bedrijf stage loopt.

 

Contract

Statuut & verloning

Je wordt aangeworven met een deeltijdse contract van bepaalde duur (10 maanden voor het klassieke traject & 7,5 maanden voor het compacte traject).
Voor de dagen dat je stage loopt, ontvang je een bruto-uurloon van ongeveer 11 euro. Als je in ploegen werkt, krijg je een extra premie. Je maandloon zal dan ook sterk afhangen van de shiften die je doet.


Inkomensgarantie-uitkering

Voor de RVA ben je onvrijwillig deeltijds werknemer met behoud van rechten waardoor je eventueel een uitkering kan krijgen voor de lesdagen. Of je recht hebt op deze inkomensgarantie-uitkering  hangt af van je situatie voor de SIRA-Opleiding en is dus voor iedereen anders. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de RVA.