We organiseren maandelijks een infovergadering, deze gaan door in Antwerpen, telkens in de namiddag (start 15u30).

De volgende infovergaderingen gaan door op:

- 16 juli 2024
- 13 augustus 2024 (laatste info voor het schooljaar 2024-2025!)

 


Verloop opleiding

Van september tot en met juni volg je op maandag en dinsdag lessen op school en 3 dagen doe je onder toezicht van je ploegleider observatie- en werkopdrachten in je stagebedrijf. Leren en werken sluiten nauw bij elkaar aan: wat je op school aan theorie hebt geleerd, voer je nadien in praktijk uit op het bedrijf.

De theorie wordt opgesplitst in 4 modules: natuurkunde, scheikunde, automatisatie en veiligheid.

De opleiding kost je niets! De bedrijven betalen je inschrijvingsgeld, boeken, materiaal, werkkledij, … Zij verwachten wel inzet en motivatie en een goede leerinzet van jou. Je wordt betaald voor de dagen dat je op het bedrijf stage loopt.

 

Contract

Statuut & verloning

Je wordt aangeworven met een deeltijdse contract van bepaalde duur van 10 maanden.
Voor de dagen dat je stage loopt, ontvang je een bruto-uurloon van ongeveer 14 euro. Als je in ploegen werkt, krijg je een extra premie. Je maandloon zal dan ook sterk afhangen van de shiften die je doet.


Inkomensgarantie-uitkering

Voor de RVA ben je onvrijwillig deeltijds werknemer met behoud van rechten waardoor je eventueel een uitkering kan krijgen voor de lesdagen. Of je recht hebt op deze inkomensgarantie-uitkering  hangt af van je situatie voor de SIRA-Opleiding en is dus voor iedereen anders. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de RVA.