De eerstvolgende infosessies gaan door op 27 juni en 18 juli, telkens in de vroege avond. Inschrijven kan via het tabblad 'solliciteren'.


Verloop opleiding

Van september tot en met juni volg je op maandag en dinsdag lessen op school en 3 dagen doe je onder toezicht van je ploegleider observatie- en werkopdrachten in je stagebedrijf. Leren en werken sluiten nauw bij elkaar aan: wat je op school aan theorie hebt geleerd, voer je nadien in prktijk uit op het bedrijf.

De theorie wordt opgesplitst in 4 modules: natuurkunde, scheikunde, automatisatie en veiligheid.

De opleiding kost je niets! De bedrijven betalen je inschrijvingsgeld, boeken, materiaal, werkkledij, … Zij verwachten wel inzet en motivatie en een goede leerinzet van jou. Je wordt betaald voor de dagen dat je op het bedrijf stage loopt.

 

Contract

Statuut & verloning

Je wordt aangeworven met een deeltijdse contract van bepaalde duur van 10 maanden.
Voor de dagen dat je stage loopt, ontvang je een bruto-uurloon van ongeveer 13 euro. Als je in ploegen werkt, krijg je een extra premie. Je maandloon zal dan ook sterk afhangen van de shiften die je doet.


Inkomensgarantie-uitkering

Voor de RVA ben je onvrijwillig deeltijds werknemer met behoud van rechten waardoor je eventueel een uitkering kan krijgen voor de lesdagen. Of je recht hebt op deze inkomensgarantie-uitkering  hangt af van je situatie voor de SIRA-Opleiding en is dus voor iedereen anders. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de RVA.