FAQ

Dat kan zeker. Net voor je begint aan de opleiding (eind augustus dus) moet je ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende.

Ja zeker! Ook zonder diploma van het secundair onderwijs kom je in aanmerking voor de opleiding.

Je moet onder andere inhouden berekenen, vergelijkingen oplossen, berekeningen uitvoeren (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortels), volgorde van bewerkingen, een grafiek interpreteren en vraagstukken oplossen. Aan de hand van de wiskundetest wordt nagegaan wat je kent en weet, maar ook je redeneervermogen en je leervermogen worden getest.

Elke jongere die zich  kandidaat stelt, krijgt ook de kans om een opfrissingscursus van 8 uur te volgen bij CVO Kisp (in avondonderwijs). Je krijgt hiervoor alle info nadat je je hebt ingeschreven. Maak hier zeker gebruik van als je twijfelt over je kennis. Deze opleiding is specifiek ter voorbereiding van de SIRA test.

Op de website van VDAB vind je ook een aantal testen en cursussen terug, deze kan je in zelfstudie doornemen. Dit zijn algemene testen en cursussen en niet specifiek toegespitst op de wiskundetest van SIRA.

Uiteraard! Er zijn ondertussen al heel wat vrouwen die de SIRA-opleiding met succes hebben afgelegd en nu aan de slag zijn als procesoperator in één van onze bedrijven.

Wij zijn ervan overtuigd dat je met een diploma van bovenstaande richtingen voldoende kennis hebt om in de chemie aan de slag te kunnen en dat je via de reguliere rekruteringskanalen aan een job in de chemie kan beginnen.

Wees gerust. De lessen theorie worden vanaf nul opgebouwd, dus ook al heb je weinig of geen voorkennis van chemie, je zal kunnen volgen. Als je al wel voorkennis hebt, dan wordt alles nog eens goed opgefrist.

Jammer genoeg niet, nee. Aangezien wij onze studenten enkel met een startbaanovereenkomst kunnen aanwerven, zijn wij gebonden aan de leeftijdsbeperking van 18 tot en met 25 jaar.

Een chemische installatie draait dag en nacht en de goede werking van de installaties moet dus ook dag en nacht in de gaten gehouden worden. Operators werken daarom volgens een vast shiftsysteem van vroeges, lates en nachten om hun bedrijf draaiende te houden. Dat wil dus ook zeggen dat je al in het weekend moet werken en op feestdagen. Hiervoor word je uiteraard extra vergoed. Een overzicht met de verschillende shiftroosters kan je online hier vinden. 

Tijdens het gesprek wordt gepeild naar je motivatie, naar wie je bent en waarom je de opleiding wil volgen. Ook je voorkennis wordt getest aan de hand van een algemene wiskundetest. Sommige bedrijven laten je ook nog andere technische en psychologische testen afleggen. Op basis daarvan beslist een bedrijf of je in aanmerking komt of niet. 

Aangezien je als procesoperator (vaak) een veiligheidsfunctie dient uit te oefenen is een medisch onderzoek voorafgaand aan de tewerkstelling verplicht bij alle SIRA bedrijven. Tijdens dit medisch onderzoek word je getest op de risico's waaraan je mogelijk zal blootgesteld worden tijdens de uitoefening van je stage/functie, bijvoorbeeld het manueel hanteren van lasten, blootstelling aan geluidsbelasting, ploegenarbeid en beeldschermwerk.

Wist je trouwens dat de meeste chemische bedrijven een eigen medische dienst op hun bedrijfsterrein hebben? Als procesoperator moet je bovendien jaarlijks een verplicht onderzoek ondergaan omdat je een veiligheidsfunctie uitoefent.

Je bent vrij om te kiezen of je je aansluit bij een vakbond of niet. Wil je meer informatie over de vakbonden, kijk dan eens op hun website. Deze vind je terug op deze pagina.

Je ouders ontvangen geen kindergeld meer omdat je niet meer ten laste bent van je ouders nu je zelf een inkomen hebt. Je moet er wel voor zorgen dat je ingeschreven bent bij een mutualiteit om in orde te zijn met je ziekteverzekering.

Tijdens de schoolvakanties heb je op maandag en dinsdag verlof, op je stageplaats wordt verwacht dat je blijft werken. Je mag verlof nemen, maar dat wordt afgestemd met je stagebedrijf. Houd er rekening mee dat je gemiddeld minimum 24 uur per week moet werken.

Verlof is een recht, dus ja, maar verlof wordt altijd gepland in overleg met je ploegbaas/bedrijf. Het spreekt voor zich dat je geen verlof kan nemen op dagen dat je naar school moet gaan. Tijdens de duur van de opleiding heb je naast je wettelijk verlof trouwens ook recht op 6 ADV-dagen.

Je hebt sowieso je 6 dagen ADV die je kan opnemen. De dagen die je werkt tijdens de SIRA-opleiding geven bovendien recht op verlof het jaar nadien. 

Wij willen al onze studenten aan de eindmeet zien en zullen er alles voor doen om je terug te laten bijbenen. De leerkrachten en begeleiders op het bedrijf zullen je hierbij graag helpen.

De SIRA studenten volgen les via het volwasseneonderwijs. We werken samen met CVO Vitant, jongeren die hier les volgen, zullen dit doen op Pito Stabroek. Ook werken we samen met CVO Kisp en de jongeren die hier les volgen, zullen dit doen bij TNA in de Londenstraat in Antwerpen. Ook hebben we sinds enkele jaren een flexiklas, deze jongeren volgen het eerste semester les in Antwerpen en het tweede semester in Stabroeki De klassen worden gelijkmatig ingedeeld volgens de woonplaats van de geselecteerde kandidaten. De lessen lopen gelijk op beide scholen, dus je krijgt in beide scholen dezelfde gedegen opleiding.

Zowel het Technicum Noord als het PITO liggen vlak aan een bushalte van De Lijn. Mogelijk komt er wel iemand van je klas uit dezelfde richting en kan je ook carpoolen.

De meeste SIRA-bedrijven voorzien voor hun personeel gemeenschappelijk busvervoer vanuit verschillende gemeenten en steden, zowel voor personeel in dagdienst als voor shiftmedewerkers. Je krijgt hiervan een overzicht tijdens de infovergadering. 

Cursisten krijgen een Certificaat Procesoperator chemie ingedeeld als secundair onderwijs. Cursisten die reeds diploma secundair onderwijs hebben behaald (ASO, TSO of 7de jaar BSO) krijgen een Diploma Procesoperator chemie.

De slaagkansen liggen bijzonder hoog. De afgelopen 36 jaar heeft SIRA 1367 studenten aangeworven en 81% daarvan slaagde voor de opleiding. Diegenen die het niet halen, zijn vaak jongeren die de opleiding niet au sérieux nemen of hun voeten eraan vegen. Een groot gedeelte van onze geslaagden is bovendien nog steeds aan de slag in de chemie, hetzij als operator of doorgegroeid naar de functie van ploegleider.

Als de functie van procesoperator niet de job van je leven is, gaan we je uiteraard niet verplichten om de opleiding af te maken. Zowel van onze kant als van jouw kant heeft het geen zin om te investeren in iets wat je niet ligt.

Voor meer informatie over jobs in de chemie en de studierichtingen die je hiervoor moet gedaan hebben kan je terecht op breaking science.

SIRA wordt gefinancierd met middelen van de kansengroepen. Als je dit schooljaar je diploma secundair haalt, behoor je in feite niet tot de kansengroepen en kan je perfect een 7de jaar chemische procestechnieken volgen. Dit is ook een opleiding van 10 maanden met grote slaag- en tewerkstellingskansen. Meer info over deze opleiding en de scholen waar je deze opleiding kan volgen, vind je hier.

Hier kan je een aantal filmpjes zien, ook van ex-SIRA jongeren die vertellen over hun job.