GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor SIRA-Opleiding vzw een heel belangrijk gegeven. U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen:

Daarom verklaren wij hier onze richtlijnen die van toepassing zijn op de omgang met persoonlijke gegevens. Deze informatie kan u ook altijd terugvinden op alle plaatsen waar wij u vragen om ons zulke gegevens te verschaffen.

De gegevens die wij verzamelen

U kunt zo goed als de gehele website van SIRA-Opleiding vzw bekijken, zonder dat wij hiervoor persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Slechts voor een klein deel van de diensten die wij u aanbieden via deze website, vragen wij u naar persoonlijke gegevens, alvorens u hiervan gebruik kan maken.

Zodra u de website van SIRA-Opleiding vzw bezoekt, zal de internet server (web server) van SIRA-Opleiding vzw automatisch technische gegevens opslaan. Deze gegevens kunnen echter niet worden gelinkt aan een specifieke gebruiker, waardoor uw anonimiteit dus gewaarborgd blijft.

Technische gegevens

Onder deze gegevens verstaan we o.a. het IP-adres, informatie m.b.t. de internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u doorverbindt met onze website, de gemiddelde tijd die op onze website doorgebracht wordt en de pagina’s die zoal opgeroepen worden van onze website. Deze gegevens worden naar onze website verzonden, wanneer uw internet browser individuele pagina’s oproept.

Bovendien maken wij op enkele van onze pagina’s ook gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevenselementen die de internet server naar uw computer kan doorsturen. Die kan deze cookies dan op zijn beurt herkennen tijdens uw bezoek aan onze website en zo uw bezoek vergemakkelijken. We gebruiken deze cookies niet om persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt op uw pc de instellingen van uw internet browser zodanig instellen, dat deze cookies al dan niet geactiveerd worden. Voor meer informatie hierover kunt u de ‘help-bestanden’ van uw internet browser raadplegen.

Wij gebruiken deze technische gegevens enkel om onze site nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud ervan nog meer op u af te stemmen en mogelijke technische problemen op te sporen en te verhelpen.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel als u ons deze vrijwillig opgeeft. Dit gebeurt enkel als u uw gegevens vrijwillig invult via het sollicitatieformulier.

In het formulier geeft u uw naam, voornaam, geboortedatum, studierichting, e-mail adres en telefoonnummer op. Deze gegevens heeft SIRA-Opleiding vzw nodig om te bepalen of u voldoet aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de SIRA-Opleiding. Ook om te bepalen op welk moment we u best uitnodigen voor een infovergadering.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site aan SIRA-Opleiding vzw verschaft heeft, worden enkel verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de geldende wetgeving op de privacybescherming.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor de doeleinden hier in deze privacyverklaring beschreven (zoals voor de verwerking van uw sollicitatieformulier of voor het gebruik van internetdiensten).

SIRA-Opleiding vzw zal uw persoonlijke gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging van uw gegevens

SIRA-Opleiding vzw heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, manipulatie, verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beschermingsmaatregelen worden continu gecontroleerd en verbeterd met alle mogelijke technische en organisatorische hulpmiddelen.

Bewaring van gegevens

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. We hebben deze enkel nodig om te bepalen of u voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de SIRA-Opleiding en om jaarlijks statistieken te kunnen opmaken.

Rechten als gebruiker

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op toegang tot uw gegevens en hoe we deze verwerken
  • Recht op wijziging van uw gegevens
  • Recht om vergeten te worden en uit alle databanken verwijderd te worden
  • Recht om uw toestemming in te trekken
  • Recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten
  • Recht op overdraagbaarheid
  • Recht om automatische profilering uit te schakelen.

Uw aanspreekpartner voor gegevensbescherming

Indien u vragen heeft m.b.t. de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze direct richten aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die voor al uw vragen, opmerkingen en commentaren ter beschikking staat:

SIRA-Opleiding vzw
Van Der Meydenstraat 20
2140 Borgerhout
BE 0446 642 042
info@sira-opleiding.be

Wij wijzen er ten slotte nog graag op dat deze privacyverklaring steeds up to date gehouden wordt volgens de recentste wetgeving naar Belgisch Recht.