Contract

Statuut & verloning

Je wordt aangeworven met een deeltijdse startbaanovereenkomst van bepaalde duur (10 maanden). Voor de dagen dat je stage loopt, ontvang je een bruto-uurloon van ongeveer 10 euro. Als je in ploegen werkt, krijg je een extra premie. Je maandloon zal dan ook sterk afhangen van de shiften die je doet.


Inkomensgarantie-uitkering

Voor de RVA ben je onvrijwillig deeltijds werknemer met behoud van rechten waardoor je eventueel een uitkering kan krijgen voor de lesdagen. Of je recht hebt op deze inkomensgarantie-uitkering  hangt af van je situatie voor de SIRA-Opleiding en is dus voor iedereen anders. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de RVA.